آگاهی جوهرزندگی است

بنام خدا

آدمی بدون آگاهی پوچ وبی معنا ست وناتوان وبهرمیزان که برآگاهی او افزون شود تواناتر میگردد بنابراین آگاهی جوهرزندگی است وبعبارت بهتر خودزندگی است اولین وظیفه مادران وپدران آگاه شدن بر مسایل مربوط برشد فرزندانشان میباشد انسان موجودی چندبعدیست وبرای رشد صحیح فرزندان خود باید ابعاد گوناگون آنهارا شناخت البته بنده دراین زمینه ها تخصص ندارم وخودنیز محتاج یادگیریم دردوران ما این امکانات موجودنبود وچندان درکارپرورش فرزندانمان موفق نبودیم اما امروزه همه چیز دردسترس شما عزیزان است ازجمله اینترنت وسایتهای یاری رسان وبعنوان نمونه همین سایت حاضر شما میتوانید اطلاعات مورد نیاز خودرا برای هرمقطعی اززندگی فرزندان خود بدست آورده وبکارگیرید موفق باشید.تادیداربعدی


تاریخ : 08 تیر 1391 - 18:30 | توسط : محمدعلی به ابادی | بازدید : 1110 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهیدهیچ نظری ثبت نشده است

نظر شما

نام
ایمیل
وب سایت / وبلاگ
پیغام